Viljely


 

Tilan viljelty peltopinta-ala on noin 72 hehtaaria, josta 4 hehtaaria on vuokrattua. Kaikki pellot ovat salaojitettuja. Peltopinta-ala on jaettu yhdeksään erilliseen peruslohkoon, joista suurin on pinta-alaltaan 19,29 ha ja pienin 0,47 ha. Lohkot sijaitsevat aivan talouskeskuksen välittömässä läheisyydessä, kauimmaiselle lohkolle on matkaa noin yksi kilometri. Maalajit ovat pääasiassa hienoa hietaa, hiesua ja hietamoreenia. Pääosa lohkoista rajoittuu vesistöön (Porovesi, Harvanlampi) ja 0,22 ha sijaitsee pohjavesialueella.

Pelloilla viljellään nurmea (säilörehu, laidun, kuivaheinä) sekä uudistamisen yhteydessä suojaviljaa, joka korjataan kokoviljasäilörehuna. Pääasialliset nurmikasvit ovat timotei, nurminata ja ruokonata. Suojaviljana käytettiin kasvukaudella 2007 kauraa.

Lannoitteena käytetään karjanlantaa (liete sijoitetaan säilörehunurmille, kuivalanta uudistettaville nurmille) sekä teollisia väkilannoitteita. Viljelysuunnitelma tehdään itse vuosittain Agrineuvos -ohjelmalla. Kasvinsuojeluaineita käytetään tarpeen mukaan.