Maidontuotanto

 

Tilan päätuotantosuuntana on maidontuotanto. Lypsylehmiä on n. 90 kpl, lehmät ovat pääosin ayrshirerotuisia, mutta myös muutama holstein-friisiläinen löytyy.

Lehmien lypsystä on syyskuusta 2005 alkaen huolehtinut DeLaval VMS-lypsyrobotti. Lehmät käyvät lypsyllä keskimäärin 2,1 kertaa vuorokaudessa, keskimääräisen maitomäärän ollessa noin 28 kg lehmää kohti vuorokaudessa. Navetassa on ns. vapaa kierto eli lehmät pääsevät vapaasti halutessaan syömään joko väki- tai karkearehua. Lypsylle lehmät esierotellaan eli robotille pääsevät vain lypsyluvalliset lehmät eli lehmät, joilla on tarpeeksi aikaa edellisestä lypsystä. Laitumelle pyrkivät lehmät myös erotellaan eli laitumelle pääsevät vain lehmät, joilla on lypsylupaan riittävästi aikaa.

Tilan tuottaman maidon laatu on ollut yhtäjaksoisesti jo 32 vuotta parhaassa mahdollisessa luokassa, E-luokassa.

 

Tuotos

Vuoden 2008 keskituotos oli 9877 kg, rasvaprosentin ollessa 3,99 ja valkuaisprosentin 3,36. Ayrshirerodun tuotos oli keskimäärin 9846 kg ja holstein-friisiläisten 9932 kg. Ensikkojen keskiarvo oli 8810 kg. Tulevaisuudessa yritetään panostaa valkuaispitoisuuden nostamiseen ensisijaisesti jalostuksellisin ja ruokinnallisin keinoin. Linkissä lisää tuotoshistoriasta. 305 pv:n tuotoskeskiarvo koko karjalle oli 10202 kg.

Keskipoikimakerta oli vuonna 2008 2,50, jota on tarkoitus nostaa yli kolmeen. Elossa olevien elinikäistuotos oli vuoden 2007 lopussa 22605 kg ja poistettujen elinikäistuotos 29654 kg.

 

Jalostus

Jalostussuunnitelma on tehty vuosittain vuodesta 1997 lähtien. Nykyään jalostussuunnitelma tehdään itse wwwJasu -ohjelmalla.  Ay-lehmien siemennyksissä käytetään pääasiassa kanadalaista siementä, tavoitteena hyvärakenteiset ja hyvän elinikäistuotoksen lypsävät eläimet.

Sonnivalinnassa tärkeimpinä ominaisuuksina on pidetty luonnetta, lypsettävyyttä ja utarerakennetta. Siemenet ostetaan kolmelta toimijalta omien jalostustavoitteiden mukaan. Huhtikuun 2006 alusta lähtien lehmät on siemennetty itse toimiluvan ja typpisäiliön turvin.

 

Terveydenhuolto

Eläinten terveydenhuollossa pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Terveydenhuoltosuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä keskitytään aina kulloinkin ajankohtaiseen aiheeseen.

Lehmien sorkat hoidetaan vähintään kahdesti vuodessa, ongelmalehmillä jopa kolme-neljä kertaa vuodessa. Jatkossa siirrytään jaksottaiseen hoitoon, koska tilalle hankittiin sorkanhoitoteline ja emäntä on suorittanut sorkkahoitajan ammattitutkinnon.

Lypsylehmät pääsevät jaloittelemaan ulos ympäri vuoden. Talvisin käytössä on laaja jaloittelutarha ja kesäisin n. 5 hehtaaria laidunta. Nuorkarja ja emolehmät laiduntavat toukokuusta syys-lokakuuhun, riippuen sääolosuhteista.